Reduser husets energibehov

Spar strøm

Spar penger

Spar miljøet

Tiltak som gir energibesparelse

Etterisolering av yttervegg

Utføres primært fra utsiden av bygget, og på “kald side” av ytterveggens dampsperre. Hvis det isoleres fra innsiden, anbefales det max. 50mm isolert påforing på innsiden av dampsperren (varm side) Denne løsningen kalles ofte “inntrukket dampsperre”, og er god fordi den tillater penetrering av innvendig platekledning uten å punktere dampsperren. Dette er praktisk ved oppheng av speil, flatskjerm, samt trekking av skjult elektrisk anlegg i påforingen.

Du har kanskje vurdert å skifte ut den gamle, slitte trekledningen på huset ditt? Ved skifte av utvendig trekledning, har man en glimrende mulighet til samtidig etterisolere eksisterende yttervegg og etablere ny vindtetting før man til slutt monterer ny trekledning på ytterveggen. I mange tilfeller kan man fortsatt benytte den gamle mineralullen i eksisterende bindingsverk. Det viktigste er at mineralull-platene er “fast i fisken” og avslutter tett inntil bindingsverket på alle sider. Likevel anbefaler vi å skifte ut den gamle isolasjonen med ny moderne mineralull, fordi det ikke lar seg gjøre å fastsette isolasjonsegenskapene til gammel mineralull ved energiberegning.

Ved energiberegning av huset legger man inn tallverdier som representerer isolasjonens termiske egenskaper. Ved å fjerne den gamle isolasjonen og re-isolere med ny moderne mineralull, er man sikker på at isolasjonens termiske egenskaper stemmer overens med de tallverdier som produsenten deklarerer. Dermed får man også et riktig resultat av energiberegningen.

Hvis du etterisolerer alle bygningsdeler riktig i henhold til dokumentert energiberegning, vil du minimere varmetapet fra yttervegg, gulv og tak betydelig. Tette-arbeidet i etterkant av isolering spiller også en stor rolle for reduksjon av luftlekkasje og dermed varmetap. Det er meget viktig at det tettes forsvarlig med både dampsperre på varm side og vindsperre på kald side, i overgang mellom yttervegg og dører og vinduer.

Etterisolering av taket

Hvis du skal benytte eksisterende tak, erstattes gammel mineralull med moderne isolasjon fra innsiden. Det isoleres med tykkelse tilsvarende bredden på taksperrene. For å oppnå tilfredsstillende isolasjonstykkelse, må man ofte fore ned taksperrene slik at man kan legge i mer isolasjon. Også for tak anbefales det 50mm påforing på innsiden av dampsperren, slik at man kan penetrere himlingen uten å punktere dampsperren. Praktisk for skjult elektrisk anlegg og oppheng av taklamper, osv.

Påforingen kan gjerne krysslektes på tvers av sperrene, for å minimere kuldebro. Best isolering får man med et uavbrutt isolasjonssjikt.

Basert på tidligere erfaring må man ofte isolere taket med 30-40cm tykkelse for å tilfredsstille resultat av energiberegning. Taket er en bygningsdel med høyt varmetap, derfor lønner det seg å isolere mest mulig her.

Mange bestemmer seg for å heve taket når de først skal igang med etterisolering. Ved å heve taket får man plass til tilstrekkelig mengde isolasjon, og i mange tilfeller kanaler til balansert ventilasjonssystem. Balansert ventilasjon er også et svært godt tiltak som bedrer inneklima, og reduserer luftlekkasjer fra naturlig ventilasjon (lufteluker).

Utskifting av vindu og ytterdør

Gamle vinduer og dører har et høyt varmetap, og fører til unødvendig “fyring for kråka”. Du merker kanskje at det trekker kald luft fra karmen på dine gamle vinduer i dag. Dette skyldes som regel at tetningslisten på vinduet er gammel og ikke lenger gjør jobben sin med å stoppe luftlekkasje, videre kan tette-arbeidet mellom karmen og ytterveggen være av så gammel dato at også denne svikter og slipper inn uønsket kald trekk.

Glasset i vinduet er selve isolasjons-barrieren mellom varm inneluft og kald uteluft. gamle vinduer har som regel enkelt eller dobbelt glasslag, mens nye moderne vinduer har tre lags glass, i tillegg til at rammen er bygd opp av materialer med lav varmeledningsevne.

Å skifte til moderne vinduer og dører er en av de mest energibesparende tiltakene du kan gjøre.

Kjære kunde,

Vi befinner oss alle fortsatt i en spesiell periode. Coronaviruset krever at både bedrifter og privatpersoner tar ansvar for å begrense effektene av situasjonen, samt sørge for at hverdagen går så normalt som mulig.

Moen Energiberegning vil gjerne forsikre dere om at vi utfører befaringer som vanlig, men følger myndighetenes råd vedrørende avstand og bruk av ansikts-maske.

I disse spesielle tider tilbyr vi også våre kunder fjern-befaring over facetime eller Skype. Under en slik befaring ber vi om litt hjelp fra deg til enkel måltaking og annen registrering, men alt blir grundig forklart og vi er der sammen med deg hele tiden!