Energirådgivning til din bolig

Moen Energiberegning er sertifisert ENOVA-rådgiver. Vårt mål som energirådgiver er at du som kunde skal oppleve økt bolig komfort og bedre inneklima i huset ditt, samtidig som du mottar maksimal økonomisk støtte fra ENOVA til flere ulike tiltak som sammen utgjør en stor forskjell på energiforbruket i boligen din. 
Husk at du kan få støtte, når du engasjerer oss som energirådgiver.

sapling bulb

Bor du i et eldre hus bygd før 1960, eller i perioden 1960-1987? Er du lei av kalde gulv, kald trekk fra luftlekkasjer rundt dører og vinduer, og høye strømregninger? Ønsker du økt boligkomfort og bedre inneklima?

Jo eldre huset ditt er – dess mer energi krever det. For å redusere energibehovet bør du gjennomføre en kombinasjon av flere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. Lurer du på hva som er energibesparende tiltak? Les mer her. 

Energirådgivning til din bolig

Moen Energiberegning er sertifisert ENOVA-rådgiver. Vårt mål som energirådgiver er at du som kunde skal oppleve økt bolig komfort og bedre inneklima i huset ditt, samtidig som du mottar maksimal økonomisk støtte fra ENOVA til flere ulike tiltak som sammen utgjør en stor forskjell på energiforbruket i boligen din. 
Husk at du kan få støtte, når du engasjerer oss som energirådgiver.

sapling bulb

Bor du i et eldre hus bygd før 1960, eller i perioden 1960-1987? Er du lei av kalde gulv, kald trekk fra luftlekkasjer rundt dører og vinduer, og høye strømregninger? Ønsker du økt boligkomfort og bedre inneklima?

Jo eldre huset ditt er – dess mer energi krever det. For å redusere energibehovet bør du gjennomføre en kombinasjon av flere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. Lurer du på hva som er energibesparende tiltak? Les mer her. 

Vi utfører energirådgivning i seks steg

Befaring

Det utføres befaring av ditt hus. 

Dokumentasjon

Du sender oss aktuell dokumentasjon for ditt hus.

-Tegningsgrunnlag for nåværende tilstand før tiltak (plan, fasader, snitt-tegning i PDF). 
-Original byggebeskrivelse, hvis mulig (kan finnes i PBE saksinnsyn).
-Tegningsgrunnlag for situasjon etter planlagte tiltak (plan, fasader, snittegning i PDF).

Energiberegning av nåværende tilstand

Vi utfører energiberegning av tilstand før tiltak.

Energiberegning av planlagt tilstand

Så utføres energiberegning av tilstand etter planlagte tiltak.

Tiltaksplan

Du mottar en tiltaksplan over anbefalte tiltak.

Håndverkere kan benytte tiltaksplanen som en del av prisunderlaget, når de skal gi tilbud på energioppgradering av boligen din. 

Erklæring

Etter at huset er ferdig oppgradert sender du erklæring på utført arbeid. 

Etter at arbeidene er ferdigstilt, sender du inn signert erklæring til oss, på at huset er ferdig oppgradert i henhold til vår tiltaksplan. Erklæring skal signeres av både huseier og håndverker. Når erklæringen er mottatt, genererer vi ny energiattest for din bolig, og gjør denne offisiell i EMS (ENOVAS register).

Best resultat på energirådgivning får man hvis tiltaket inngår i en helhetlig oppgradering av huset, kombinert med flere forskjellige tiltak. En plan over slike tiltak får du som resultat av min energirådgivning!
Hilsen Robin Moen

Referanser

Kjære kunde,

Vi befinner oss alle fortsatt i en spesiell periode. Coronaviruset krever at både bedrifter og privatpersoner tar ansvar for å begrense effektene av situasjonen, samt sørge for at hverdagen går så normalt som mulig.

Moen Energiberegning vil gjerne forsikre dere om at vi utfører befaringer som vanlig, men følger myndighetenes råd vedrørende avstand og bruk av ansikts-maske.

I disse spesielle tider tilbyr vi også våre kunder fjern-befaring over facetime eller Skype. Under en slik befaring ber vi om litt hjelp fra deg til enkel måltaking og annen registrering, men alt blir grundig forklart og vi er der sammen med deg hele tiden!